Jazykový kurz na Malte.

Schválením projektu bol v mesiacoch august-september 2018 absolvovaný trojtýždňový jazykový kurz v jazykovej škole ACE English Malta v meste St. Julians. Jazykový kurz bol zameraný na prehĺbenie doterajších a získanie nových jazykových kompetencií v anglickom jazyku s cieľom pomôcť učiteľom v ďalšom samovzdelávaní a v hľadaní odborných informácií dostupných na internete s cieľom skvalitniť školou poskytované odborné vzdelávanie. Účastníci projektu boli zadelení do svojej vedomostnej úrovni a každé doobedie sa venovali štúdiu anglického jazyka. Škola využíva mnohé inovatívne a moderné metódy vyučovania, ktoré oslovili všetkých účastníkov projektu. V poobedných hodinách sa účastníci zapájali do mimo vyučovacích aktivít školy a zúčastňovali sa mnohých poznávacích výletov s cieľom precvičovať anglický jazyk s inými študentami z rôznych krajín sveta a zároveň spoznávať históriu a kultúru Malty. Po absolvovaní kurzu každý účastník dostal certifikát s príslušnou úrovňou jazykových znalostí.