Germany

 

V júni 2018 strávili piati učitelia Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou ,v rámci projektu ERASMUS+ „Budúcnosť mladých ľudí v našich rukách“, päť dní na škole Herwig-Blankertz v mestách Hofgeismar a Wolfhagen. Na tejto škole študuje vyše dvetisíc študentov v rôznych študijných, ale aj učebných odboroch podobného, ale aj rovnakého zamerania ako odbory na našej strednej škole. Študenti majú možnosť študovať aj formou duálneho vzdelávania a škola tiež úzko spolupracuje s neďalekou fabrikou/závodom Volkswagen v meste Kassel.

Počas vyučovania sme absolvovali niekoľko hospitácií na hodinách anglického a nemeckého jazyka a dokonca vyučovania nemeckého jazyka pre imigrantov. Škola poskytuje možnosť pre prisťahovalcov naučiť sa nemecký jazyk, aby sa mohli v Nemecku zamestnať. Zaujalo nás hlavne blokové vyučovanie. Žiaci sa tak nielen oboznámia s novým učivom, ale si ho môžu aj precvičiť, či vidieť ho v praxi  a to všetko v rámci jedného dňa. Dochádza tak k lepšiemu pochopeniu a zapamätaniu učiva ako keď je medzi jednotlivými hodinami aj niekoľkodňový odstup. Žiaci na každej hodine dostávali nakopírované pracovné listy, s ktorými počas hodiny pracovali a ktoré si následne zakladali do šanónov.

Škola Herwig-Blankertz je v podstate „mladá“ škola. Má len osem rokov čo je vidieť všade kde sa pozriete. Budovy sú všetky zrekonštruované, moderné a vybavené tak, aby sa žiaci naučili čo najviac zo svojho odboru. Technické vybavenie praktického vyučovania bolo dych vyrážajúce. Žiaci majú možnosť vyskúšať si, ale aj naučiť sa pracovať s modernými strojmi, ktoré sa vo firmách naozaj používajú.

Okrem prehliadky školy mali učitelia možnosť navštíviť závodVolkswagen, s ktorým škola spolupracuje. Počas dvojhodinovej exkurzie sa učitelia oboznámili s problematikou logistiky, ktorá je prepracovaná do najmenších detailov. Okrem Volkswagenu mali učitelia možno vidieť aj pamiatky a krásy mestaKassel. Najväčší dojem určite zanechal „Hercules“ – vyše osemmetrová medená socha, ktorá stojí na vrchole pyramídy. Socha ale nie je to čo láka davy návštevníkov. Sú to fontány, ktoré sa postupne zapĺňajú vodou a vytvárajú nádherné divadlo.

Projekt „Budúcnosť mladých ľudí v našich rukách“ učiteľov opäť profesionálne,ale aj kultúrne obohatil.