Budúcnosť mladých ľudí v našich rukách

Zmena regionálneho trhu práce na európsky trh práce si vyžaduje zmenu koncepcie vyučovania na našej škole. Naša škola má záujem pripraviť žiakov nielen na domáci, ale aj na európsky trh práce. To je dôvod prečo naša škola potrebuje zlepšiť jazykové kompetencie svojich učiteľov a potom aj žiakov ako aj zručnosti v oblasti projektového manažmentu a interkultúrnych kompetencií. Na to, aby… Read more →